Strona Czym jest Zextras2018-08-30T14:44:57+00:00

Strona Czym jest ZeXtras?

 • System Zextras stanowi dodatek do Serwera Pracy Zbiorowej Zimbra Collaboration Server.
 • System Zextras rozwijała od podstaw niezależna firma o nazwie Zextras.
 • System Zextras stanowi rozszerzenie Serwera Pracy Zbiorowej Zimbra Collaboration Server.
 • System Zextras został zaprojektowany, jest rozwijany i utrzymywany przez Zextras, zgodnie z autorskimi pomysłami.
 • System Zextras jest rozwijany i wspierany wyłącznie przez Zextras, jest sprzedawany wyłącznie przez firmę Zextras i jej globalnych partnerów.
 • System Zextras podlega dystrybucji w formie samodzielnego pakietu, zawierającego moduły: Zextras Core, Zextras Zimlets, Zextras Migration Tool i Zextras Installers.
 • System Zextras nie stanowi modyfikacji Serwera Pracy Zbiorowej Zimbra.
 • System Zextras nie stanowi odmiany Serwera Pracy Zbiorowej Zimbra.
 • System Zextras nie stanowi wersji krakowanej lub hakowanej Serwera Pracy Zbiorowej Zimbra.
 • System Zextras nie jest wersją modułów Zimbra Network Edition, powstałą w skutek zastosowania inżynierii odwrotnej.
 • System Zextras nie jest wspierany czy aprobowany przez, lub w jakikolwiek sposób powiązany z Zimbra inc.
 • System Zextras nie jest dystrybuowany z jakimkolwiek plikiem binarnym lub fragmentem kodu, chronionymi przez prawa autorskie Zimbra.
zextras