ADMIN

Przydzielaj władzę
i obejmij panowanie

WYPRÓBUJ
KUP
ipad-admin

Delegacja odpowiedzialności admina i ograniczenia dla domen

Przydziel delegowane uprawnienia administracyjne użytkownikom serwera i pozwól im na wykonywanie dowolnych zadań zarządzania użytkownikami i ustal limity, także w zakresie CoS, dla swoich domen, aby w płynny sposób poradzić sobie z jednym z najtrudniejszych zadań stawianych przed administratorem systemu: obsługą wielu podmiotów, w ramach jednego systemu. Administratorzy, którym przekażesz część swoich zadań, będą mieć dostęp do konsoli administracyjnej w ograniczonym stopniu, tak by mogli korzystać wyłącznie z przydzielonych im narzędzi.

Logi i raporty – Utrzymaj kontrolę

Śledź działania administratorów i status domeny, dzięki narzędziom raportowania modułu ZeXtras Admin, za pośrednictwem konsoli administracyjnej Zimbra, obsługiwanej przez Zimlet Zextras Administration.

video-admin